Představujeme se vám

Jsme normální lidé, jako vy. Roky jsme vystupovali proti různým nešvarům ve společnosti, proti libovůli politiků a zastupitelů, či proti postupnému oklešťování osobních svobod. Demonstrovali jsme, sepisovali petice, protestovali. Většinou to však byl marný boj. Jako jediné další ústavně konformní řešení tedy bylo rozhodnutí vstoupit do politiky. Otázkou bylo, jestli dělat osobní kompromisy a podpořit některou ze stávajících stran. Protože jsme však chtěli jít jinou cestou a bylo nás dost podobně smýšlejících, rozhodli jsme se založit toto Hnutí.

Svým působením chceme podpořit návrat k Přirozenému řádu, který můžeme pouze poznávat, ale ne měnit. Přirozený řád nemá jen hodnotový rozměr, je to též konkrétní systém pravidel, jejichž dodržováním automaticky přispíváme k vyšší harmonii. Jeho respektování a „používání“ umožňuje vytvořit podmínky pro: 

  • svobodný, stabilní, mírový a bezpečný život,
  • prosperitu všech občanů ve všech regionech,
  • rovnovážný rozvoj jednotlivců i společenství.

Posláním hnutí CESTA není navrhovat a realizovat dílčí řešení a „záplaty“ pro stávající systém, který považujeme za nereformovatelný. Naším posláním je zformulovat, nabídnout a realizovat vizi nového uspořádání společnosti založené na spolupráci, nikoliv boji.

Současný stav společnosti považujeme za velmi vážný a se zásadními systémovými nedostatky, v jejichž jádru stojí princip boje aplikovaný prakticky ve všech klíčových oblastech života. Bez zásadní a hluboké proměny rychle směřujeme k víceúrovňovému kolapsu (hodnotový, ekonomický, ekologický, sociální, bezpečnostní…) a nastolení nějaké podoby totality.   

Vizí hnutí CESTA je odpovědná společnost sounáležitosti, tedy vytvoření co nejlepších podmínek pro mírový, svobodný, odpovědný, tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

Základní programové principy pro naplnění vize jsou Svoboda spojená s odpovědností, Mírová řešení, Otevřená komunikace, Decentralizace, Soběstačnost, Udržitelnost, Zachování vlastních kulturních tradic a identity, Podpora rodiny a péče o děti, Rovnocennost uplatňování práv i povinností.

Předsednictvo Hnutí

Již dvacet let se pohybuji v oblasti strategického poradenství s cílem pomoci získat či udržet českým firmám konkurenceschopnost, která je založena na dodávání reálné hodnoty zákazníkům. Základní myšlenka charakterizující můj přístup je jednoduchá: dělat „správné věci“ je prvotní, dělat „věci správně“ je druhotné.

„Náhodou“ jsem byl v roce 2010 u založení a realizace projektů iniciativy Vyměňte politiky.cz, což mi pomohlo pochopit, jak kriticky důležitý je zájem občanů o veřejný prostor a kam to vede, pokud je tento zájem slabý. Vývoj v posledních letech mne přivedl k závěru, že pouhý občanský aktivismus nestačí. Propojení ekonomické a politické moci – proti zájmu občanů – dosáhlo takové úrovně, že pouhý tlak „zespodu“ nic nezmění.

Jaroslav Kuchař
Předseda Hnutí

Celý můj profesní život spojuje téma komunikace. Mluvit spolu věcně, otevřeně a být ochoten poslechnout si bez předsudků názor druhého člověka, je, v mém vnímání, jádrem zdraví každého jednotlivce i společnosti.

Původně jsem vystudovala právo. Mám zkušenost s prací v zaměstnaneckém poměru i jako spolumajitelka malé společnosti. Prošla jsem výcvikem v mediaci, nenásilné komunikaci a facilitaci. Uvědomila jsem si, že pro mě jedinou možnou cestou je učit se žít v souladu s
přirozeným řádem života v mé vlastní každodennosti.

Jsem si vědoma toho, že vše, co se děje ve vnějším světě, se mě týká a mohu-li nějak přispět k péči o náš společný prostor, je to moje odpovědnost a také povinnost. Je to služba společnosti, které i já jsem součástí.

Lucie Meškanová
První místpředsedkyně Hnutí

Narodil jsem se 10. 11. 1963 v Praze, kde žiji. Během života jsem dospěl k následujícímu životnímu mottu: „Poznávejme spojené a spojujme poznatelné“. Proto jsem rád přijal tu možnost spolupodílet se na vzniku něčeho, co může pomoci alespoň částečně ovlivnit dění v naší společnosti.

Mé vzdělání, pracovní a podnikatelské zkušenosti jsou v oblastech obchodu, výroby, vzdělávání, poradenství a řady dalších činností z několika oborů, které u mne vyústily v sepsání universální komunikační teorie pod názvem PANSOFIA (www.pansofia.cz).

Dlouhodobě spolupracuji s řadou kolegů doma i v zahraničí. Podnikám v oborech podpory zdraví, vzdělávání dětí, osobního a firemního poradenství a chemické výroby.

Jan Michael Kubín
Místpředseda Hnutí

Pocházím z Českých Budějovic. Miluji svou rodinu! Mám kolem sebe spoustu krásných lidí, kteří mi jsou oporou a inspirací na mé cestě. V životě se dotýkám krásy, stejně jako temných chvil.

Poznala jsem osudy mnohých, kteří duchaplně život oslavují, i těch, pro které je život zátěží. Žiju v Praze. Vystudovala jsem sociální a kulturní antropologii a mám mnohaleté zkušenosti z neziskového sektoru. Osud druhých a stav společnosti a světa mi nikdy nebyly lhostejné.

Přes 20 let, s drobnými přestávkami, se věnuji osobnímu rozvoji. Absolvovala jsem řadu výcviků a kurzů. Trochu jsem cestovala po světě. Každá zkušenost mě posunula. Směrem k tomu, kde jsem dnes. Jsem součástí hnutí Cesta. Jsem vděčná za to, že mohu spoluvytvářet naši budouCTNOST.

Anita Beganyová
Místopředsedkyně Hnutí

Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem. Mám zkušenosti z oblasti bankovnictví, obchodu a posledních 16 let se také věnuji osobnímu rozvoji a terapiím jak osobním, tak firemním. Pomáhám lidem v návratu ke své přirozenosti a síle a firmám nastavit pravidla tak, aby dosáhly svých vizí a současně vytvářely přátelské prostředí nejen pro své zaměstnance.

Jsem přesvědčený, že naše společnost se může změnit a je jen potřeba, aby do politiky vstupovali slušní lidé, kteří ji chápou jako službu společnosti. A slušných lidí je naštěstí v naší společnosti ještě hodně.

Jsem velice rád, že se můžu podílet na vzniku nového hnutí, jež můžeme postavit na hodnotách a pravidlech, ve které věřím a které jsou, dle mého názoru, univerzální pro celou společnost. Je to něco, v čem vidím smysl.

Jan Dubanič
Místopředseda Hnutí
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz

 

 

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2019 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád